Thajsko - velký okruh + Kambodľa hotel

Vydejte se s námi do pohádkové země - exotického Thajska. Náą zájezd zahrnuje jak překrásné kulturní památky připomínající bohatou historii (Khmérské období - Lop Buri, období Sukhotai - památky v Sukhothai, období Ayutthaya - chrámy v Ayutthayi a pozdějąí Lanna, Rattnakosin - nádherné chrámy v ...

1 zájezd od 59 990 Kč

Popis hotelu ?

Vydejte se s námi do pohádkové země - exotického Thajska. Náą zájezd zahrnuje jak překrásné kulturní památky připomínající bohatou historii (Khmérské období - Lop Buri, období Sukhotai - památky v Sukhothai, období Ayutthaya - chrámy v Ayutthayi a pozdějąí Lanna, Rattnakosin - nádherné chrámy v Bangkoku) i přírodní skvosty této země NP Doi Ithanon. K zájezdu je připojena návątěva jedinečné oblasti v Kambodľi - světoznámý AngkorWat.
 
Program zájezdu
1. den (pá): 
Odlet do Bangkoku .
2. den (so): 
Přílet do Bangkoku , ubytování. Tento den program v Bangkoku záleľí na času příletu, památky mohou být navątíveny aľ daląí den. BANGKOK je 7-mi milionová metropole, kde poznáte lesk i bídu, spousty paradoxů, čtvrti plné moderních mrakodrapů, které se za rohem mění v zapáchající slam. Z letiątě okruľní jízda městem, seznámení se s místní kulturou, návątěva nejstarąího chrámu ve městě WAT PO, nádherného khmérského chrámu WAT ARUN, místních trhů s ovocem a zeleninou, a ČÍNSKÉHO MĚSTA s chrámem WAT TRAIMIT s největąí sochou Buddhy vytesaného z valounu zlata. Pozdě odpoledne odjezd na hotel do čtvrti SUKHUMVIT.
3. den (ne): 
Celodenní program v BANGKOKU – brzy ráno navątívíme nejkrásnějąí a nejpompéznějąí palác v Thajsku – ROYAL PALACE – královský palác s nejposvátnějąí soąkou Buddhy v zemi. Poté si projedeme loďkou část řeky CHAO PHRAYA a jejích přilehlých kanálů. Odpoledne procházka po první ba»ůľkářské ulici KHAO SAN ROAD. Projíľďka tuk tuky (místní motorizované tříkolky) ke krásnému chrámu WAT SAKET s vyhlídkou na Bangkok .
4. den (po): 
Výlet na severozápad od hlavního města. Nejdříve zastávka v městečku MAEKLONG, které je známé svým trhem na vlakových kolejích, který se musí na chvíli uklidit, kdyľ projíľdí vlak. Poté známý PLOVOUCÍ TRH v okolí městečka DAMNOEN SADUAK, kde si uděláme projíľďku loďkami zemědělskou oblastí po zavlaľovacích kanálech, po kterých dojedeme aľ na hlavní kanál, kde se vaří a obchoduje na loďkách. Odpoledne se podíváme ke známému ľelezničnímu mostu přes ŘEKU KWAI, proslaveného z kniľního a filmového zpracování. Tento most byl jedním z klíčových bodů zásobovací ľelezniční trasy mezi Bangkokem a Rangoonem (Barma), který v roce 1942 a 1943 stavěly tisíce válečných zajatců a místních civilistů pod dohledem japonských okupačních vojsk. Podmínky stavby byly drsné, proto zde více neľ polovina zajatců zemřela. Díky tomu tato trasa proslula jako ®eleznice smrti.
5. den (út): 
Dopoledne se po cestě na sever Thajska podíváme do starého královského města AYUTHAYA – bývalé královské město zařazené na seznam světového dědictví UNESCO plné velkých chrámových komplexů, soch buddhů, které se více či méně dochovaly dodnes. Prohlídky chrámů Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet, Wat Mahathat aj. Dále pokračujeme do Lop Buri. Prohlídka LOP BURI – jedno z thajských nejstarąích měst, nádherný příklad kmérského umění a architektury, chrámy podobné chrámu Angkor Wat. Dojezd na nocleh do oblasti Phitsanulok.
6. den (st): 
PHITSANULOK – prohlídka chrámu Wat Phra Si Rattana Mahathat na břehu řeky Nan, kde se nachází významná socha Buddhy z bronzu. Prohlídka města SUKHOTAI – klenot Thajska, historický park s mnoha chrámy. Pro svou nádheru a význam byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Chrám Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240 menąími pagodami a mnoho daląích. Přejezd na sever do Chiang Mai.
7. den (čt): 
Dneąní den začneme návątěvou dvou krásných chrámových komplexů v CHIANG MAI. Jsou to chrámy WAT CHEDÍ LUANG a WAT PHRA SINGH, kde poznáme starou chrámovou architekturu z doby království Lanna na severu Thajska. Poté si zajedeme za město do krásné a klidné venkovské krajiny, kde navątívíme vesnici udělanou jako skanzen thajských horských kmenů, kde nechybí ani proslulé ľeny s ľirafími krky. Odpoledne si prohlédneme sloní farmu s moľností projíľďky na slonech. Jako poslední zastávka bude chrám WAT DOI SUTHEP nacházející se v nadm.výące 1000 m.n.m.nad městem Chiang Mai.
8. den (pá): 
Den věnovaný horám severního Thajska. NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON – s nejvyąąími vrcholky aľ do výąky 2565 m, kam návątěvníci přichází pro udivující a úchvatné scenérie zahrnující mnoho vodopádů a bohatou divokou přírodu. Návątěva vesnice kmene Karen, kde je krásný vodopád WACHIRATHAN, uvidíme plantáľe kmene Hmong, kteří dříve pěstovali opium, a také navątívíme královské pagody. Dojedeme aľ na nejvyąąí vrchol Thajska DOI ITHANON do výąky 2.565 m.n.m., kde si uľijeme příjemných 15 – 17st.Celsia s vegetací deątného tropického pralesa. Večer návrat do Chiang Mai, odjezd na letiątě. Odlet na Phuket, transfer na ubytování.
9. den (so): 
Přelet přes Bangkok do KAMBOD®I. Transfer do hotelu na ubytování.
10. den (ne): 
SIEM REAP –prohlídka památek z období khmérských říąí, svého času nejmocnějąích a nejskvělejąích v jihovýchodní Asii. Lokalita ANGKOR nezahrnuje pouze jeden světoznámý chrám, ale jedná se o pozůstatky desítek chrámů na mnoha čtverečních metrech archeologického areálu. Dva celé dny budeme věnovat podrobné prohlídce této jedinečné lokality.
11. den (po): 
Navątívíme pralesní chrám z 12.st. TA PHROM, památky v ANGKOR TOMU – brány, centrální chrám Bayon, chrámy Baphuon (11.st), Phimenakas (10.st.), Terasuslonů a Terasumalo mocného krále. Podrobně si prohlédnete i vyfotíte také proslulý ANGKOR WAT z 12. století, atd.
12. den (út): 
Přelet do Bangkoku a následně dle letového řádu do Prahy.
13. den (st): 
Přílet do Prahy.

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
20. 11. - 02. 12. 2022 13 dní letecky Praha snídaně
59 990 Kč Detaily
Základní cena: Dospělí Program: 1. den: Odlet do Ban.. Celý popisek
Cena zahrnuje: letecká doprava včetně letiątních tax .. Celý popisek
Základní cena: Dospělí

Program:
1. den: Odlet do Bangkoku .
2. den: Přílet do Bangkoku , ubytování. Tento den program v Bangkoku záleľí na času příletu, památky mohou být navątíveny aľ daląí den. BANGKOK je 7-mi milionová metropole, kde poznáte lesk i bídu, spousty paradoxů, čtvrti plné moderních mrakodrapů, které se za rohem mění v zapáchající slam. Z letiątě okruľní jízda městem, seznámení se s místní kulturou, návątěva nejstarąího chrámu ve městě WAT PO, nádherného khmérského chrámu WAT ARUN, místních trhů s ovocem a zeleninou, a ČÍNSKÉHO MĚSTA s chrámem WAT TRAIMIT s největąí sochou Buddhy vytesaného z valounu zlata. Pozdě odpoledne odjezd na hotel do čtvrti SUKHUMVIT.
3. den: Celodenní program v BANGKOKU - brzy ráno navątívíme nejkrásnějąí a nejpompéznějąí palác v Thajsku - ROYAL PALACE - královský palác s nejposvátnějąí soąkou Buddhy v zemi. Poté si projedeme loďkou část řeky CHAO PHRAYA a jejích přilehlých kanálů. Odpoledne procházka po první ba»ůľkářské ulici KHAO SAN ROAD. Projíľďka tuk tuky (místní motorizované tříkolky) ke krásnému chrámu WAT SAKET s vyhlídkou na Bangkok .
4. den: Výlet na severozápad od hlavního města. Nejdříve zastávka v městečku MAEKLONG, které je známé svým trhem na vlakových kolejích, který se musí na chvíli uklidit, kdyľ projíľdí vlak. Poté známý PLOVOUCÍ TRH v okolí městečka DAMNOEN SADUAK, kde si uděláme projíľďku loďkami zemědělskou oblastí po zavlaľovacích kanálech, po kterých dojedeme aľ na hlavní kanál, kde se vaří a obchoduje na loďkách. Odpoledne se podíváme ke známému ľelezničnímu mostu přes ŘEKU KWAI, proslaveného z kniľního a filmového zpracování. Tento most byl jedním z klíčových bodů zásobovací ľelezniční trasy mezi Bangkokem a Rangoonem (Barma), který v roce 1942 a 1943 stavěly tisíce válečných zajatců a místních civilistů pod dohledem japonských okupačních vojsk. Podmínky stavby byly drsné, proto zde více neľ polovina zajatců zemřela. Díky tomu tato trasa proslula jako ®eleznice smrti.
5. den: Dopoledne se po cestě na sever Thajska podíváme do starého královského města AYUTHAYA - bývalé královské město zařazené na seznam světového dědictví UNESCO plné velkých chrámových komplexů, soch buddhů, které se více či méně dochovaly dodnes. Prohlídky chrámů Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet, Wat Mahathat aj. Dále pokračujeme do Lop Buri. Prohlídka LOP BURI - jedno z thajských nejstarąích měst, nádherný příklad kmérského umění a architektury, chrámy podobné chrámu Angkor Wat. Dojezd na nocleh do oblasti Phitsanulok.
6. den: PHITSANULOK - prohlídka chrámu Wat Phra Si Rattana Mahathat na břehu řeky Nan, kde se nachází významná socha Buddhy z bronzu. Prohlídka města SUKHOTAI - klenot Thajska, historický park s mnoha chrámy. Pro svou nádheru a význam byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Chrám Wat Maha Dhat - hlavní královský chrám s 240 menąími pagodami a mnoho daląích. Přejezd na sever do Chiang Mai.
7. den: Dneąní den začneme návątěvou dvou krásných chrámových komplexů v CHIANG MAI. Jsou to chrámy WAT CHEDÍ LUANG a WAT PHRA SINGH, kde poznáme starou chrámovou architekturu z doby království Lanna na severu Thajska. Poté si zajedeme za město do krásné a klidné venkovské krajiny, kde navątívíme vesnici udělanou jako skanzen thajských horských kmenů, kde nechybí ani proslulé ľeny s ľirafími krky. Odpoledne si prohlédneme sloní farmu s moľností projíľďky na slonech. Jako poslední zastávka bude chrám WAT DOI SUTHEP nacházející se v nadm.výące 1000 m.n.m.nad městem Chiang Mai.
8. den: Den věnovaný horám severního Thajska. NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON - s nejvyąąími vrcholky aľ do výąky 2565 m, kam návątěvníci přichází pro udivující a úchvatné scenérie zahrnující mnoho vodopádů a bohatou divokou přírodu. Návątěva vesnice kmene Karen, kde je krásný vodopád WACHIRATHAN, uvidíme plantáľe kmene Hmong, kteří dříve pěstovali opium, a také navątívíme královské pagody. Dojedeme aľ na nejvyąąí vrchol Thajska DOI ITHANON do výąky 2.565 m.n.m., kde si uľijeme příjemných 15 - 17st.Celsia s vegetací deątného tropického pralesa. Večer návrat do Chiang Mai, odjezd na letiątě. Odlet na Phuket, transfer na ubytování.
9. den: Přelet přes Bangkok do KAMBOD®I. Transfer do hotelu na ubytování.
10. den: SIEM REAP>> -prohlídka památek z období khmérských říąí, svého času nejmocnějąích a nejskvělejąích v jihovýchodní Asii. Lokalita ANGKOR>> nezahrnuje pouze jeden světoznámý chrám, ale jedná se o pozůstatky desítek chrámů na mnoha čtverečních metrech archeologického areálu. Dva celé dny budeme věnovat podrobné prohlídce této jedinečné lokality.
11. den: Navątívíme pralesní chrám z 12.st. TA PHROM, památky v ANGKOR TOMU - brány, centrální chrám Bayon, chrámy Baphuon (11.st), Phimenakas (10.st.), Terasuslonů a Terasumalo mocného krále. Podrobně si prohlédnete i vyfotíte také proslulý ANGKOR WAT z 12. století, atd.
12. den: Přelet do Bangkoku a následně dle letového řádu do Prahy.
13. den: Přílet do Prahy.
Cena zahrnuje:
letecká doprava včetně letiątních tax
doprava na sever Thajska mikrobusem
místní přelety Chiang Mai - Bangkok - SeimReap - Bangkok
10-11x ubytování v hotelu (dvoulůľkové pokoje s přísluąenstvím)
10-11x snídaně
průvodce

Daląí pouľívané názvy

 • Thajsko - velký okruh + Kambodľa

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůľeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Poąlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navątivte
Chrudimská 2a (vedle poąty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: Superzajezdy.cz Kamelya World Turecko